RAMOWY PLAN DNIA

7:30‐8:30 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Działania wspomagające rozwój dziecka. Zabawa swobodna. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8.30-9.00 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne. Śniadanie.

9.00‐10:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10:30‐10:45 Drugie śniadanie.

10.45-12.00 Spacery, swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu( np. w parku, na placu zabaw) lub w sali. Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy ruchowe.

12:00‐12:30 Czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do obiadu. Obiad. Profilaktyka stomatologiczna.

12.30-13.00 Różne formy relaksu.

13.00-15.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub spacer. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

Zajęcia dodatkowe wg. harmonogramu

15.00-15.30 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.30-18.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Swobodna zabawa dzieci w sali lub na zewnątrz, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.