„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”
Przedszkole im. Pluszowego Misia, to kameralne miejsce w którym pomagamy dziecku zrobić właśnie ten pierwszy krok w kierunku samodzielnego poznawania świata. Droga do poznania świata wiedzie przez:

  • odkrywanie,
  • myślenie,
  • przeżywanie,
  • działanie,
  • doświadczanie.

„Dziecięca matematyka”- autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Głównym celem tej koncepcji jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia matematyczne oraz umiejętności.
Odmienna Metoda Nauki Czytania- Ireny Majchrzak jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Źródłem inspiracji dla Autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Na samym początku procesu nauki dziecko poznaje znaczenie napisanego słowa; słowa, które zna od urodzenia – jest to jego własne imię. Napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma. Stosowanie tej metody zapewnia systematyczne, bezstresowe – w formie zabawy literami, sylabami, wyrazami przygotowanie dzieci do późniejszej nauki czytania, tak, by czytanie było intelektualną przygodą a nie źródłem stresu.
Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Metoda Dobrego Startu pozwala dzieciom dobrze bawić się w przedszkolu i dobrze wystartować w szkole.

Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa – metoda ta łączy w sobie ruch z muzyką oraz słowem. Nawiązuje do tradycyjnych form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, legend, baśni, poezji. Wyzwala u dzieci tendencję do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej, korzystając przy tym z pantonimy, dramy. Charakterystyczna cechą tej metody jest powiązanie muzyki z ruchem.

Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów – jest to metoda bazująca na naturalnym, zrytmizowanym, ekspresyjnym ruchu. Ważne rolę odgrywają tu przybory np. szarfy, grzechotka, dzwoneczki, bębenek i inne.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. Baraszkowania. Ruch jest tutaj narzędziem do wspomagania rozwoju, służy do usprawniania ruchowego. Rozwija się w ten sposób świadomość własnego ciała i przestrzeni. Metoda pozwala dzielić przestrzeń z innymi osobami, nawiązać z nimi bliski kontakt oraz poczuć się we własnym ciele jak w domu. Dzieci zaczynają mieć zaufanie do siebie, zyskują poczucie bezpieczeństwa, poznają przestrzeń wokół siebie, uczą się kontrolowania przestrzeni.

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, ruchową i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych Dzieci. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.
Dzięki programowi nauczyciele, otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności Dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły Dziecka. Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania została wykorzystana metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i umiejętności matematyczne – elementy metody Marii Montessori. Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rosea i Gordona Drydena (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Zyskał on pozytywną recenzję m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy), R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP, oraz konsultantów metodycznych i nauczycieli przedszkolnych.

Edukacja przez ruch. Kropki, kreski… Doroty Dziamskiej. Metoda ta polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki.
W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz polisensoryczne poznawanie, dzieci rozwijają się emocjonalnie, społecznie i poznawczo.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda ta parta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych autorki. Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nigdy pojedyncze spółgłoski, bo nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji czyli oddzielnie wymawianych. Zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania (np. obrazek dziewczynki machającej ręką i mówiącej „pa, pa”). Bardzo istotne znaczenie ma fakt, że praca tą metodą przybiera formę zabawy, w której maksymalnie wykorzystywana jest cała aktywność dziecka. Taka wszechstronna stymulacja sprzyja ogólnemu rozwojowi języka i pozwala na szybkie opanowanie czytania ze zrozumieniem.